Defter Tutma Hadleri

Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorun da olanlar: 01/01/2009 ‘dan itibaren


VUK Md. 177-1.Bent ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin:
• Yıllık Alış tutarı 119.000,00 TL yi aşanlar,
• Yıllık Satış tutarı 168.000,00 TL yi aşanlar,

VUK Md. 177-2.Bend ; Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle(Hizmet işletmeleri) uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 67.000,00 TL yi aşanlar;

VUK Md. 177-3.Bend ; 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 119.000,00 TL yi aşanlar;

Yıllar

Kanun veya BKK No

1. Bend Alış

1.Bend Satış

2.Bend

3.Bend

2010

2010 - VUK GT 393

120.000 TL

170.000 TL

68.000 TL

120.000 TL

2009

2009 - VUK GT 388

119.000 TL

168.000 TL

67.000 TL

119.000 TL

2008

2008 - VUK GT 378

107.000 YTL

150.000 YTL

60.000 YTL

107.000 YTL

2007

2007 - VUK 364

100.000 YTL

140.000 YTL

56.000 YTL

100.000 YTL

2006

2006 - VUK GT 354

96.000 YTL

130.000 YTL

52.000 YTL

96.000 YTL

2005

2005 - VUK GT 342

88.000 YTL

120.000 YTL

48.000 YTL

88.000 YTL


Geri