Firma Analizleri

FİRMA ANALİZLERİ, ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRMALARI ( DEVİR, BİRLEŞME, BÖLÜNME, HİSSE DEĞİŞİMİ)
Globalleşen iş dünyasında şirketlerin rekabet gücü kazanmaları ya da mevcut üstünlüklerini sürdürmeleri, iş akışı ve organizasyon yapılarını ekonomik işleyişin dinamikleri ile uyumlu hale getirmelerine bağlıdır. Alfa YMM, vergi mevzuatı ve ticari mevzuattaki düzenlemeleri ve ekonomik trendi göz önünde tutarak, şirket yapılarını analiz etmekte, yeniden yapılanma ihtiyacını ve çözümleri ortaya koymaktadır..

Firma analizleri; firmaların mevcut sorunlarının teşhisi ve firmaların olanakları ve güçlükleri ile ülkenin ekonomik koşulları da dikkate alınarak değerlendirilmesi ve yeni çözümlere ulaşılması, gerektiğinde firma yeniden yapılandırılmalarının sağlanmasına yönelik hizmetler olarak özetlenebilir. Firma analizleri, hem Türk Vergi Mevzuatı ve hem de Uluslararası Vergi Mevzuatı göz önünde tutularak, aşağıdaki konularda yapılan çalışmaları içermektedir:

  • Firma Vergi Riski Analizleri
  • Vergi Mevzuatı ve Teşvik Mevzuatı Çerçevesinde, Vergi Riski ve Vergi Avantajı Analizleri,
  • Kayıt ve Belge Düzeninin Mevzuata Uygunluğunun Araştırılması
  • Örtülü Sermaye ve Teknik İflas Riski ve Çözüm Yolları
  • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Riski Analizleri
  • Şirket Birleşmeleri –Şirket Devirleri, Kısmi ve Tam Bölünme, Hisse Değişimi Etki Analizleri
  • Yabancı Kurum Şubesi ve İrtibat Bürosu ( liaison ofisler) Risk-Avantaj Analizleri
  • Ücret Araştırması ve Analizleri