Gelir Vergisi Oranları

Mükellefiyet Türü

Yıl

Kurumlar Vergisi

Gelir Vergisi

2010

%20

%15

2009

%20 %15

2008

%20

%15

2007

%20 %15
2006

%20

%20

2005

%30

%20

2004

%33 %20

Geri