Gecikme Faizi - Gecikme Zammı ve Pişmanlık Zammı Oranları

Gecikme Zammı:
Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutardır. İsabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır.

Gecikme Faizi: İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.Gecikme faizi hesaplanırken ay kesri nazara alınmaz.

Gecikme zammı ve Pişmanlık zammı günlük olarak hesaplanır.

Yürürlülük

Oran ( Aylık )

BKK

19.11.2009

%3

2009/15565 Sayılı BKK

21.04.2006

%2.5

2006/10302 Sayılı BKK

04.03.2005

%3

Tahsilat Genel Tebliği 434

12.11.2003

Her ay için ayrı ayrı %4

Tahsilat G.T. 429

31.01.2002

Her ay için ayrı ayrı %7

BKK 2002/3550

29.03.2001

Her ay için ayrı ayrı %10

BKK 2001/2175

02.12.2000

Her ay için ayrı ayrı %5

BKK 2000/1555

21.01.2000

Her ay için ayrı ayrı %6

BKK 2000/07

09.07.1998

Her ay için ayrı ayrı %12

BKK 98/1133

01.12.1996

Her ay için ayrı ayrı %15

BKK 96/7798

31.05.1995

Her ay için ayrı ayrı %10

BKK 95/7138

08.03.1994

Her ay için ayrı ayrı %12

BKK 94/5335

30.12.1993

Her ay için ayrı ayrı %9

3946 s. Kanun


Geri