İhbar Tazminatı

Hizmet Süresi

Bildirim Süresi

Tazminat Tutarı

6 aydan az

2 hafta

2 haftalık ücret

6 ay - 1,5 yıl arası

4 hafta

4 haftalık ücret

1,5 yıl - 3 yıl arası

6 hafta

6 haftalık ücret

3 yıldan fazla

8 hafta

8 haftalık ücret


Geri