Kurumlar Vergisi Oranı

Yıl

Kurumlar Vergisi

2010

%20

2009

%20

2008

%20

2007

%20
2006

%30

2005

%33

2004

%33

Geri