Firma Analizleri

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
Kurumumuz aşağıdaki alanlarda sözlü ya da yazılı önceden bilgilendirmelerde bulunmakta, sorun olabilecek konularda müşterilerimize çözüm ortağı olarak yol göstermekte ve karar alma sürecinde katkı sağlayabilecek tavsiyelerde bulunmaktadır.

 • Vergi Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Yabancı Sermaye Mevzuatı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Türk Ticaret Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı
 • Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Diğer Mali Mevzuat
Uluslararası Vergi Danışmanlığı
Günümüzde, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere şirketler sadece kendi ülkelerinde değil, çok sayıda ülkede faaliyet göstermektedir. Globalleşmenin doğal sonucu olarak ülkemizde kurulan çok sayıda şirket bu yönde hareket etmekte ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açmakta veya şirketler kurmaktadır.

Uluslararası boyutta ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan ya da ilişkilerini bu yönde geliştirmek isteyen firmalar için önem taşıyan vergileme ve yasal yükümlülükler konularında, yetkin kadromuzun uluslararası bilgi birikimi ve tecrübesi ile global çözümler üretilerek, müşterilerimizin uluslararası vergileme ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verilmektedir.

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları - Destek Hizmetleri
Vergi incelemeleri sırasında veya vergi idaresince salınacak her türlü vergi ve ceza sebebiyle oluşacak anlaşmazlıklarda, müşterilerimizin ihtiyaç duyacakları destek hizmetlerinin verilmesi ve vergi idaresi nezdinde temsil edilmeleri, vergi davaları söz konusu olduğunda dilekçelerin hazırlanması ve yargılama aşamasında yapılacak çalışmalar hizmetlerimizin çerçevesini oluşturmaktadır. Vergi uyuşmazlıkları kapsamında;

 • İnceleme öncesi hazırlık çalışmalarına destek
 • Vergi incelemeleri ve tutanak düzenlenmesi aşamasında danışmanlık
 • Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma danışmanlığı
 • Vergi ve ceza ihbarnamelerinin değerlendirilmesi, gecikme faizi hesaplamalarının kontrolü
 • İnceleme ve dava aşamasında emsal karar ve hukuki görüşlerin temin edilip şirket görüşü ile birlikte sunulması
 • Temyiz ve vergi davalarının sonuçlanması aşamasında destek hizmetleri verilmektedir.