MSİ Beyan Sınırı

Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyan Sınırı

Yıl

Tutar

2010

22.000 TL

2008

19.800 TL

2007

19.000 TL

2006

18.000 TL

2005

15.000 TL


Geri