SSK Prim Oranları

4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı

İşveren

Toplam (%)

Payı (%)

Payı (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

1 - 6,5

1 - 6,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

12 - 14

21 - 23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

19,5 - 28

33,5 - 42

 

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)

Sigorta Kolları

 

 

Toplam (Sigortalı) (%)

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 

 

1 - 6,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

 

 

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

 

 

12,5

Toplam

   

33,5 – 39

 

4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı

İşveren

Toplam (%)

Payı (%)

Payı (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

14,33 - 21

23,33 – 30

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

18,5 - 28,5

32,5 - 42,5

 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)

Sigorta Kolları

 

 

Toplam (Sigortalı) (%)

 

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

 

 

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

 

 

12

Toplam

   

32

 

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı

İşveren

Toplam (%)

Payı (%)

Payı (%)

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

1 - 6,5

1 - 6,5

Toplam

7,5

23,5 - 29

31 - 36,5

 

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)

SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı

2008 Yılında (%)

2009 Yılında

2010 Yılında

2011'den İtibaren (%)

 

(%)

(%)

 

4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden

12

13

14

15


Geri