Firma Analizleri

Tam Tasdik (Yıllık Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannamesi ile Eklerinin Tasdiki)
Belirli periyotlarla yapılan denetim çalışmaları neticesinde yıllık kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin, dolayısıyla vergi matrahları ve mali tabloların doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun tasdik edilmesi temel hizmet alanlarımızdan birini oluşturmaktadır.

KDV İadesinin Tasdiki
Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen ihracat teslimleri, ihraç kayıtlı teslimler, indirimli orana tabi teslimler ve diğer istisna teslimler dolayısıyla, yüklenilen KDV tutarlarının tespit edilmesi ve iadenin vergi dairesinden nakden veya mahsuben talep edilmesi, mevzuatımızın yapısı gereği, oldukça zor ve uzmanlık isteyen bir konu olup, ALFA YMM olarak, konusunda uzman kadromuzla beyannamenin hazırlanması aşamasından başlayarak KDV tutarının iade edilmesi aşamasına kadar her türlü ihtiyaca cevap vermekteyiz.

Diğer Tasdik Hizmetlerimiz

 • Sermaye Artışının Tespiti Raporları
 • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesinin Tasdiki
 • Özel Tüketim Vergisi Üretim Tecil-Terkini İncelemeleri
 • Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtının Tespiti
 • Biyoetanol Üretim ve Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil-Terkin İşlemleri Tasdiki
 • Vakıflarda Vergi Muafiyetinin Korunduğuna Dair Tespit Raporu
 • İstisna Gelirlerinin Tasdiki
 • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklâm Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
 • Stopaj İadesi Tasdiki
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 • Seyahat Acentelerinin Turizm Geliri Elde Etmek Ve Döviz Getirmek Yükümlülüklerine İlişkin Tespitler
 • Ar-Ge İndiriminin Tespitine İlişkin Tasdik