BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

Bugünün iş dünyasında, işletme faaliyetlerinin kayda alınması ve kamu idarelerinin istedikleri bilgilerin sağlanmasını hedef alan muhasebe anlayışı geçerli değildir. Mali tablolar artık çok daha fazla amaca hizmet etmektedir. Mali tablolardan doğru ve anlamlı sonuçlar çıkarılması, işletmelerin kendi ihtiyaçları için olduğu kadar, işletmelerin ortakları,işletme ile ilişkide bulunan alıcılar ve satıcılar ya da kreditörler veya müstakbel ortaklar için de büyük önem taşımaktadır. Doğru ve herkesçe kabul gören mali tablolar ve raporlama gereği, bağımsız dış denetim ihtiyacını öne çıkarmıştır. Küreselleşen dünyada güçlü ekonomiler içinde yer alma çabasındaki Ülkemizde de işletmeciliğin çağdaşlık ilkeleri doğrultusunda,bağımsız denetimin önemi son yıllarda öne çıkmış, birçok düzenleyici kurum ve kuruluş bağımsız denetim raporlarının hazırlanmasını zorunlu hale getirmiştir.


(SPK, BDDK, EPDK)


Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yasal düzenlemeler çerçevesinde verilen ‘bağımsız denetim yapma’ yetkilerini almış bulunmaktadır.

Birçok kuruluş,yasal düzenlemeler gereği, mali tablolarını SPK, EPDK veya BDDK tarafından kabul gören muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlamakta ve bu kurumlar tarafından öngörülen standartlara uygun denetim yaptırma ihtiyacı duymaktadır.

Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda SPK, EPDK veya BDDK ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından öngörülen denetim standartları çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetim, kendi alanında uzmanlaşmış kadrolarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

EĞİTİM


Şirketimiz tarafından;
Türk Vergi Sistemi
Temel Muhasebe,
Mali Tablolar Analizi,
gibi konularda şirketlere özel eğitimler düzenlenmektedir. Muhasebe standartlarında veya mevzuatta meydana gelen değişiklikler nedeniyle, ihtiyaç duyulması halinde, tüm müşterilerimizin bilgilerini güncellemek amacıyla, genel katılıma açık eğitim seminerleri de düzenlenmektedir. Eğitim hizmetleri, kendi alanında uzmanlaşmış kadrolarımız ya da konusunda uzmanlaşmış kişi ya da eğitmenler tarafından yerine getirilmektedir.

HakkımızdaAlfa YMMAlfa YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
0212 343 6565