KURUMSAL FİNANSMAN

Şirketlerin sürekliliğinin sağlanmasının yanı sıra büyümelerinin, rekabet edebilirliklerinin ve yeni pazarlara açılabilmelerinin önemli gereklerinden
birisi de yeni finansal kaynakların yaratılmasıdır. Günümüz ekonomisinde bu gereği yerine getirebilmek için, şirket birleşmeleri, devralmalar ve
ortaklıklar iş hayatının vazgeçilmez unsurlarındandır.

Etkin bir satış, birleşme ve ortaklık işleminin gerçekleşmesi, doğru fiyat tespitinin yapılmasına bağlıdır. Finansal kaynaklarınızı belirlerken işinde
uzman ve gerekli bilgi birikime sahip kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Değerleme Hizmetleri

Günümüzde şirketler için en önemli konulardan biri, yeni kaynak yaratma sorunudur. Yeni kaynak yaratmanın en kolay ve hızlı yollarından birisi de
kendi kaynaklarını başkalarının kaynakları ile birleştirmektir. Bu sebeple, son yıllarda sıkça duymakta olduğumuz şirket evlilikleri gerçekleşmektedir.
Bir şirketin başka bir şirket İle birleşmesi veya diğer şirketi satın almasına ilişkin kararlar verilirken yapılması gereken çok önemli bir çalışma: şirket
değerlemesidir. Bu çalışmanın amacı, böyle bir durumda alıcının veya satıcının karar vermesine imkan tanıyacak bir değerin elde edilmesini sağlamaktır.

Satın Alma / Birleşme Hizmetleri (Due Diligence)

Muhtemel bir yatırım kararından önce potansiyel yatırımcıların yatırıma konu olacak şirketi, enstrümanı, yatırım aracını etraflıca incelemeleri,
olası risk ve kayıpların önüne geçecektir. Ancak bu incelemelerin günümüzde yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi, hem ekonomik sebeplerden,
hem yeterli tecrübeye sahip olunmaması açısından mümkün olmamaktadır.

Özellikle küreselleşen ekonomilerde yabancı sermaye girişi yüksek seviyelerde olmaktadır. Yüksek sermaye girişi alım, satım ve birleşmeleri beraberinde
getirmektedir. Satın alınacak ya da bileşilecek şirketlerin taşıdıkları risklerin belirlenmesi yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan bağımsız kuruluşlarca
yapılması daha ekonomik ve daha doğru sonuçların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler :

  • Şirket ve faaliyet gösterdiği piyasa hakkında genel bilgi
  • Şirketin finansal bilgileri
  • Şirketin vergisel riskleri
  • Şirketin hukuksal riskleri
  • Yerel kanunlar ve uluslararası standartlar çerçevesinde değerlemeler
  • Şirket satın alma, satış ve ortaklık konusunda danışmanlık
  • Şirket birleşme / bölünmeleri konusunda danışmanlık

 

HakkımızdaAlfa YMMAlfa YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
0212 343 6565