Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri

1) Evlatlıklar dahil, füruu ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 107.604,00 TL

(Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinin 215.336,00 TL)

2) İvazsız suretle meydana gelen intikallerde, 2.481,00 TL

3) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyenin 2.481,00 TL


Geri