Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı (Yüzde)

İvazsız İntikallerde Vergi Oranı (Yüzde)

İlk

160.000 YTL için

1

10

Sonra gelen

350.000 YTL için

3

15

Sonra gelen

760.000 YTL için

5

20

Sonra gelen

1.500.000 YTL için

7

25

Matrahın

2.770.000 YTL’yi aşan bölümü için

10

30


Geri