Firma Analizleri

Dünya üzerindeki rekabetin yaygınlaşmasının getirdiği yeni koşullar, işletmelerin verimliliklerinin yanı sıra karlılıklarını da etkilemekte, vergisel avantajların önemini ve vergi planlamasının gereğini ön plana çıkarmaktadır.

Profesyonel kadromuz ile vergisel yüklerin yasal çerçevede asgariye indirilmesine, firmaların yeniden yapılandırılmasına ve tüm vergisel avantajların tespitine yönelik çalışmalarımız bu hizmetin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler;


  • Şahıs Firmaları İle Şahıs Ortaklarına Yönelik Vergi Danışmanlığı
  • Kurumlar Vergisi Mükellefleri Ve Grup Şirketlerine Yönelik Vergi Danışmanlığı
  • Yatırımcı Kuruluşlara Yönelik Vergi Danışmanlığı