Yeniden Değerleme Oranları

Yıllar

Yeniden Değerleme Oranları (%)

2009

2,2

2008

12,00

2007

7,2

2006

7,8

2005

9,8

2004

11,2

2003

28,5

2002

59,0

2001

53,2

2000

56,0


Geri